Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım Geliştirme Süreci

Mikra yazılım olarak, projeye başlamadan önce müşterilerle yapılan detaylı görüşmelerden sonra, gereksinimlerine odaklanarak en uygun geliştirme yöntemini seçiyoruz. Amacımız, doğru teknolojik araçlarıyla iş sorunlarınıza çözüm sunabilmektir.

İhtiyaçlarınızı karşılayan mükemmel geliştirme metodolojisi ile proje hedeflerinizi anlıyor, tasarlıyor, planlıyor, uyguluyor ve gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman ve maliyetleri optimize ederken bütçeniz dahilinde projenin zamanında teslimini sağlıyoruz.

Bir yazılım geliştirme süreci birçok aşamadan meydana gelmektedir. Temel yazılım geliştirme aşamaları Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test , Teslim ve Bakım. Bu sayede yazılım planlı bir şekilde geliştirilmektedir.

Söz konusu aşamalar sürekli bir döngü biçiminde ele alınır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü SDLC olarak adlandırılır.

Analiz

Projeye başlamadan önce yapılan görüşmelerden sonra planlanan projenin tanımlarının yapıldığı aşamaya geçilir.Projede istenilen fikrin ne olduğu ve amacının tanımlandığı aşamadır. Çünkü aynı fikirden bahsedilmiyorsa farklı sonuçlara varılabilir. Bu tanımlar üzerine bir tasarım vardır.Problemin tanımlandığı veya yaşam döngüsünün tanımlandığı sistemin veyahut yazılımın tanımlandığı aşamadır. Tanım aşamasında projede nelerin istenildiği ile ilgili analiz çalışmaları da yapılabilir.

Tasarım

Projenin veya yazılımın tasarımları yapılır.Algoritmler çizilir. İnşaat projeleri gibi düşünülebilir. Planlama ve tanımlaya göre bir tasarım çizilir. Kararlar verilir, seçimler yapılır, örneğin yazılımın ekranları,ekranlarda neler bulunacağı, hangi ekranlara nasıl geçileceği, fonksiyonel olarak hangi adımların oluşturulacağı, hatta yazılımın bileşenleri, modülleri bu aşamada tasarlanır. Bir sonraki adım olan uygulma/geliştirmeye bütün kararlar verilmiş olarak geçilmesi beklenir. Geliştirme aşamasında herhangi bir soru veya karar bırakılmaz.

Geliştirme

Bu aşama, yazılım projeleri için kodlama olarak başlandığı ilk örneklerinin çıkmaya başlandığı aşama olarak düşünülebilir. Tasarım aşamasında karar verilen ortama uygun olarak, yine tasarım aşamasında verilen kararlar doğrultusunda projenin gerçekleştirilmesine başlanır. Bir anlamda daha önceden mimari projesi tamamlanmış inşaatın gerçekten yapılmaya başladığı aşamadır, projelerinin kodlandığı aşamadır.

Test ve Teslim

Sistemin artık gerçek hayata geçtiği aşamadır. Sistem veya yazılım hayat içinde bir yer edinir. Bir şirkette kullanılacak yazılımdan bahsediliyorsa şirketle ilgili birimlerin yazılımla ilgili eğitimlerin alınması, donanımlarının temin edilmesi, bağlantılı olduğu birimlerin buna entegre edilmesi, başka yazılımlarla bir entegrasyonu varsa bunun sağlanması ve veri tabanı bağlantıları gibi pek çok adım bu aşamada ele alınır. Proje artık yaşayan bir yazılım haline gelir.Yazılım kullanılır ve problemler ortaya çıkar. Problemlere karşılık yeni fikirler ortaya çıkar, yeni ihtiyaçlar oraya çıkar ve bunlar değerlendirilmeye alınır. Bu değerlendirmeler sonrasında bakım aşamasına geçilir.